Λίγα λόγια για το ιατρείο…

Το Ιατρείο στην Κηφισιά ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2019 και βρίσκεται στην οδό Λ.Κηφισίας 286, Κηφισιά, 145 63.

Ο μοντέρνος εξοπλισμός, η ταχύτατη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων και η  διαρκής επιμόρφωση με συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες καθώς και η απόλυτη αφοσίωσή στην προσφορά προς τον ασθενή έχουν σαν αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Τηλέφωνο: 210 8084654